EN FR NL

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor mobiele telefonie (laatst bijgewerkt in oktober 2017)

Vereenvoudigde algemene voorwaarden

We vereenvoudigen onze algemene voorwaarden. We schrappen de bepaling over georganiseerde doorverkoop van simkaarten aan personen die niet in België wonen of geen stabiele link hebben met België.

Concreet betekent dit dat volgend artikel wordt geschrapt uit de algemene voorwaarden voor mobiele diensten.

Voor BASE, Allo RTL en Türk Telekom mobile
"Artikel D.6.6 Telenet Group heeft het recht om de overeenkomst of de diensten voor voorafbetaalde belwaarde op te schorten of stop te zetten indien de simkaarten die gebruikt worden door een klant het voorwerp zijn geweest van een georganiseerde doorverkoop aan personen die niet in België woonachtig zijn of geen stabiele link hebben met België."

Voor BASE Business
"Artikel B.3.4 Telenet Group heeft het recht om de Overeenkomst of de diensten voor Voorafbetaalde belwaarde op te schorten of stop te zetten indien de simkaarten die gebruikt worden door een klant het voorwerp zijn geweest van een georganiseerde doorverkoop aan personen die niet in België woonachtig zijn of geen stabiele link hebben met België."

Algemene voorwaarden voor internet en vaste lijn (laatst bijgewerkt in juni 2016)

Telenet Group - Algemene aankoopvoorwaarden

Raadpleeg onze algemene aankoopvoorwaarden

Telenet Retail bvba - Verkoopsvoorwaarden

Raadpleeg onze verkoopsvoorwaarden