EN FR NL

Fix2Go, de oplossing voor alle problemen met je smartphone of tablet!

Herstellingen

Een gebroken scherm, een batterij die niet meer oplaadt, een smartphone die in het water is gevallen... Afspraak in je Fix2Go shop. Onze specialisten stellen graag een diagnose en voeren eventuele herstellingen ter plaatse uit. Al vanaf €8.

Instelling of configuratie

BASE helpt je tijd te besparen, zorgt ervoor dat je geen enkel contact verliest en een maximum aan info krijgt. Onze specialisten staan aan je zijde om je nieuwe smartphone, tablet of smartwatch volledig in te stellen. Gratis voor alle BASE klanten! 

Fix2Go en je bent vertrokken!

  • Herstellen, vervangen, tijdelijk herstellen, updaten, configureren...
  • Originele onderdelen
  • Gespecialiseerde technici en 6 maanden garantie
  • Ook voor klanten van andere operatoren
  • Alle merken

Algemene voorwaarden

1. Geldig bij alle Fix 2 Go-shops van Telenet Group bvba. Alle toestellen moeten eigenhandig worden binnengebracht in onze Fix 2 Go-shops voor herstelling. De service is niet beschikbaar voor alle toestellen.

2. Door het herstel te vragen buiten de wettelijke garantie van de fabrikant om, erkent de klant dat hij voor de desbetreffende herstelling afziet van zijn recht op garantie.

3. De herstelling vindt pas plaatst na toestemming van de klant. De prijzen vermeld in onze bestekken blijven één maand geldig. Onze bestekken worden steeds opgesteld onder voorbehoud van de kosten voor de vervanging van wisselstukken, waarvan het defect slechts tijdens de herstelling wordt vastgesteld. In dat geval wordt een tweede bestek ter goedkeuring voorgelegd aan de klant. De klant heeft 30 kalenderdagen om zijn beslissing kenbaar te maken inzake een opgestelde offerte.

4. Er kan tegen betaling een bruikleentoestel ter beschikking worden gesteld aan de klant.

5. De termijn nodig voor de herstelling wordt te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Indien herstelling ter plaatse onmogelijk is bij gebrek aan technische ondersteuning of voorradige wisselstukken, zal het toestel moeten worden verzonden ter reparatie of de nodige wisselstukken moeten worden besteld. Telenet Group bvba is niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de wisselstukken.

6. Wanneer bepaalde wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op Telenet group bvba.

7. De wisselstukken die bij herstelling vervangen worden en de onherstelbare toestellen, zullen enkel aan de klant terugbezorgd worden indien deze daar formeel om verzoekt bij afgifte van zijn defect toestel en mits betaling van de eventuele vervoerskosten en de kosten voor de herstelling van het toestel.

8. Telenet Group bvba is niet verantwoordelijk voor laattijdige of zoekgeraakte verzendingen van toestellen of onderdelen ervan en zal niet worden vergoed ten aanzien van de klant als vorm van schadeleed.

9. Telenet Group bvba is niet verantwoordelijk voor het verlies van eventuele content (contacten, foto’s, video’s, documenten, apps,...). De klant is verantwoordelijk om zelf een back-up te maken alvorens het toestel in herstelling binnen te geven.

10. Na de melding van beëindiging van het herstelproces dient de klant het toestel binnen de 90 dagen af te halen. Na deze periode zal het toestel beschouwd worden als achtergelaten en zal het door Telenet Group bvba milieuvriendelijk gerecycleerd worden, zonder vergoeding noch kosten voor de klant.

11. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan herstelde toestellen aangebracht door onze techniekers of onze transporteurs, dient schriftelijk gemeld te worden aan Telenet Group bvba op de begeleidende documenten op het ogenblik van de afhaling.

12. Iedere herstelling geniet een garantie van zes maanden, voor zover het eenzelfde defect betreft en dit niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik. Doet hetzelfde defect zich opnieuw voor binnen deze termijn, dan zal Telenet Group bvba het defect proberen te herstellen zonder kosten voor de klant of zal Telenet Group bvba de klant aanbevelen het herstel te vorderen van de fabrikant onder de wettelijk garantie als die van toepassing is. Op de herstelling van vocht- en valschade rust geen garantie!

13. Telenet Group bvba heeft steeds het recht om zich in verbinding te stellen met de fabrikant teneinde beroep te doen op de wettelijke garantie indien nodig.

14. Telenet Group bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de service zou gewijzigd of stopgezet moeten worden, wegens overmacht of om redenen buiten haar wil en zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele gevolgen van deze beslissing en dus ook zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding. Telenet Group bvba behoudt zich het recht voor om toevoegingen aan of wijzigingen van de voorwaarden door te voeren en deze kenbaar te maken. Dit zal worden beschouwd als bijlage aan onderhavig reglement.