OVERZICHT Online DOCUMENTEN

BASE stelt volgende documenten online ter beschikking:

- Domiciliëring via bankrekening of kredietkaart
- Volmacht aan derden
- Aanvraag voor overdracht aansluiting

Je kan ze snel downloaden en hoeft ze dus niet meer telefonisch op te vragen.
Lees waarvoor elk document dient en hoe het ons bezorgd kan worden.

Domiciliëring via bankrekening

Met dit document kan je een Europese domiciliëring aanvragen op je bankrekening.

Na het downloaden

 • Print het uit
 • Vul in en onderteken
 • Verstuur het per post naar 

                Telenet Group bvba
                Tav Payments
                Neerveldstraat 105
                1200 Brussel  

Domiciliëring via kredietkaart

Met dit document kan je een domiciliëring aanvragen op je kredietkaart.

Na het downloaden

 • Print het uit
 • Vul in en onderteken
 • Verstuur het per post naar 

                Telenet Group bvba
                Tav Payments
                Neerveldstraat 105
                1200 Brussel  

VOLMACHT AAN DERDEN
 

Met dit document verleen je toegang tot je klantnummer aan een derde persoon.

Na het downloaden

 • Print het uit
 • Vul in en onderteken
 • Voeg een kopie toe van je identiteitskaart
 • Verstuur het per post naar 

                Telenet Group bvba
                Tav Admin Support
                Neerveldstraat 105
                1200 Brussel  

Aanvraag voor overdracht aansluiting

Dit document heb je nodig om een abonnement op jouw naam (huidige titularis) over te dragen naar een andere naam/eigenaar of een bedrijf (toekomstige titularis).

Na het downloaden

 • Print het uit
 • Vul in en onderteken
 • Voeg de noodzakelijke bijlagen toe (zie punt 3 op het document)
 • Verstuur het per post naar 

                Telenet Group bvba
                Tav Admin Support
                Neerveldstraat 105
                1200 Brussel